Svein B.J. Maude

Advokat

Mobil: 907 87 033
E-post: sbjm@afnarvik.no

Utdannelse:

 • Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø 1996
 • Spesialfag: Sjørett.

Praksis:

 • 1996-2004: Ansatt advokat i advokatfirmaet Rønning & Rønning DA
 • 2004-          Egen advokatpraksis

Maude arbeider i hovedsak med:

 • Fast eiendom
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Selskapsrett
 • Bolig- og husleierett
 • Arv/skifte
 • Bobehandling, konkurs og offentlig skifte av dødsbo
 • Familierett
 • Arbeidsrett
 • Prosedyre

Maude er fast bistandsadvokat for Ofoten tingrett og Hålogaland lagmannsrett.