Tor J. Strand

Advokat

Mobil: 480 67 000
E-post: tjs@afnarvik.no

Utdannelse:

 • Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen fra 1978
 • Spesialfag: Bygnings- og ekspropriasjonsrett

Praksis:

 • 1978-1980: Dommerfullmektig i Horten tingrett
 • 1980-1982: Advokat i Elkem og Norsk Jernverk
 • 1982-2002: Egen advokatpraksis
 • 2002-2004: Konsernsjef i OVDS ASA
 • 2004-           Egen advokatpraksis

Strand arbeider i hovedsak med:

 • Selskapsrett
 • Kontraktsrett
 • Kjøp og salg
 • Fast eiendom
 • Arv/skifte
 • Bobehandling
 • Arbeidsrett
 • Ekspropriasjonserstatning/skjønn
 • Prosedyre